DISCLAIMER

Disclaimer:


De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Administratie4zzp kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Administratie4zzp kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.


  Administratie4zzp:


   Heuvellaan 6

   3612 BA Tienhoven


   

   Mobiel: 06-24589244


   info@administratie4zzp.nl


   Kvk: 58570373


   Belastingconsulent-

   nummer: 633781